Liczba odwiedzin strony: 122502 Osób na stronie: 2
 

Komornik przy Sądzie Rejonowym
Gdańsk-Południe
Piotr Majdziński
Kancelaria Komornicza w Gdańsku

 
Dziennik Ustaw 2000 Nr 31 poz. 384 - Zmiana ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
USTAWA z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2000 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 2: a)  w ust. 1: –  w pkt 2 w lit. c) oraz w lit. f) wyrazy "pozarolniczej działalności gospodarczej" zastępuje się wyrazami "pozarolniczej działalności", –  w pkt 2 w lit. d) oraz w lit. e) po wyrazie "jako" dodaje się wyrazy "współmałżonek lub", –  po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: "15a)  pozarolniczej działalności - oznacza to pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych," –  po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu: "20a)  przyczynach dotyczących zakładu pracy - oznacza to rozwiązanie stosunku pracy (stosunku służbowego) z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, a także wygaśnięcie stosunku pracy (stosunku służbowego) z powodu śmierci pracodawcy lub gdy przepisy ustawy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy," –  po pkt 21b dodaje się pkt 21c w brzmieniu: "21c)  staroście - oznacza to starostę powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu sprawującego zwierzchnictwo nad działalnością powiatowego urzędu pracy," b)  w ust. 3...
KRS 0000055393 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZYMBARKU
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZYMBARKU STOWARZYSZENIE 2001-10-25 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DŁUGA 16 83-315 SZYMBARK STĘŻYCA KARTUSKI POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
589-175-62-38 192585106 0000055393
KRS 0000055392 - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW USŁUGOWEJ SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW "NOVA" W ŚWIDNICY
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW USŁUGOWEJ SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW "NOVA" W ŚWIDNICY ZWIĄZEK ZAWODOWY 2001-10-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DŁUGA 37 58-100 ŚWIDNICA ŚWIDNICA ŚWIDNICKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 891355888 0000055392
KRS 0000055391 - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZWIĄZEK ZAWODOWY 2001-10-25 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
INWALIDÓW WOJENNYCH 5 43-603 JAWORZNO M. JAWORZNO M. JAWORZNO ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 240329688 0000055391
KRS 0000055390 - SPÓŁKA OBROTU MATERIAŁOWEGO SOMAT-BUD SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SPÓŁKA OBROTU MATERIAŁOWEGO SOMAT-BUD SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-10-23 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
OWOCOWA 12 40-158 KATOWICE M. KATOWICE M. KATOWICE ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 273841185 0000055390
KRS 0000055389 - PRO FISHING AND SPORT GRZEGORZ SZENAJCH GRAŻYNA SZENAJCH SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRO FISHING AND SPORT GRZEGORZ SZENAJCH GRAŻYNA SZENAJCH SP. J. SP. J. 2001-10-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SMOLNA 18 00-375 WARSZAWA WARSZAWA-CENTRUM WARSZAWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 828-00-19, (22) 828-00-19 (22) 827-34-05 biuro@profishing.com.pl http://www.profishing.com.pl
NIP: REGON: KRS:
526-010-74-01 2007041 0000055389
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone komornik Gdańsk HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Komornik przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe Piotr Majdziński
adwokat pomorskieradca prawny pomorskienotariusz pomorskiesyndyk pomorskiekancelaria prawna pomorskiedoradztwo prawne pomorskieprawnikReklama